PRAVILA PROMOCIJE

„YOUniversity – Pridruži se Flip strani“

Stupanje na snagu pravila promocije:  31.08.2023.

Svrha ovih pravila je da osiguraju jednakost za sve učesnike, kao i jednake mogućnosti za korišćenje pametnih telefona Galaxy S23 Ultra ili Galaxy Z Flip5 i Galaxy Watch6 nakon ispunjavanja uslova navedenih u ovim Pravilima.

Pre početka postupka prijave za učestvovanje u promotivnom probnom korišćenju pametnih telefona Samsung Galaxy S23 Ultra ili Galaxy Z Flip5 i Samsung Galaxy Watch6 (u nastavku „Promocija“), molimo pročitajte ova Pravila (u nastavku „Pravila“).

Organizator zadržava pravo da izmeni Pravila Promocije, o čemu će svi Učesnici biti pravovremeno obavešteni na službenoj stranici Promocije https://rs.youniversity.club/

Član 1. Organizator i Administrator

Organizator Promocije  pod nazivom „YOUniversity – Pridruži se Flip strani“  je  Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd),  Omladinskih brigada 90v, 11000 Beograd, MB: 29502242 (u daljem tekstu: „Organizator“).

Administrator takmičenja je privredno društvo XYZ Communications doo, Boška Petrovića 3a, 11000 Beograd, MB: 21259446 (u daljem tekstu “Administrator“).

Promocija se priređuje u cilju promocije Samsung Galaxy S23 Ultra i Galaxy Z Flip5 pametnih telefona i Samsung Galaxy Watch6 pametnih satova proizvođača Samsung Electronics.

Član 2. Trajanje i lokacija

Promocija traje od 31. avgusta 2023. godine do 31. decembra 2023. godine.

Pravila promocije su objavljena na web stranici https://rs.youniversity.club/.

Promocija je dostupna zavisno od količine uređaja predviđenih za probno korišćenje, a prijavljeni učesnici koji budu odabrani za probno korišćenje uređaja biće obavešteni telefonskim putem o načinu i vremenu preuzimanja uređaja koji su predmet promocije i dodatnih konsultacija u vezi sa navedenim.

Učestvovanjem u Promociji učesnici prihvataju ova Pravila.

Član 3.  Izmena prava učestvovanja

Pravo učestvovanja u Promociji imaju svi građani Republike Srbije stariji od 18 godina koji su redovni ili vanredni studenti na javnim ili privatnim Univerzitetima ili Fakultetima u Beogradu, a koji su registrovani na stranici https://rs.youniversity.club/.

U Promociji ne mogu učestvovati zaposleni Organizatora promocije Samsung Electronics Austria GmbH kancelarija Beograd (Novi Beograd), Administratora XYZ Communications doo, kao ni članovi njihove uže porodice, te partneri i podizvođači partnera koji su u vezi s ovom Promocijom.

Član 4. Način učestvovanja

Učesnici Promocije prijavljuju se za probni rok testiranja novog pametnog telefona Samsung Galaxy S23 Ultra  ili Galaxy Z Flip5 i pametnog sata Galaxy Watch6 putem web stranice https://rs.youniversity.club/.

Prijava na web stranici https://rs.youniversity.club/ za probno korišćenje uređaja koji su predmet ove promocije biće izvršena u periodu od 31.08.2023. najkasnije do  31.12.2023. godine.

Svaki učesnik koji želi da učestvuje u predmetnoj promociji i preuzme pametni telefon Samsung Galaxy S23 Ultra ili Galaxy Z Flip5 preklopni pametni telefon kao i Samsung Galaxy Watch6 pametni sat na privremeno probno korišćenje u svrhu Promocije u trajanju od najduže 7 dana tj. 168 sati, dužan je da  kao garanciju povrata navedenog uređaja Administratoru ostavi svoj važeći indeks.

Informacije vezano za način i vreme predaje uređaja koji su predmet ove promocije kao i informacije za način i vreme predaje indeksa Administratoru, odnosno vraćanja istih, Administrator će dati svakom učesniku pojedinačno prilikom telefonskog kontakta koji će uslediti nakon donošenja odluke o izboru učesnika koji stiče pravo probnog korišćenja uređaja.

Administrator neće kopirati niti će prosleđivati lične podatke navedene u indexu, te će isti biti vraćen Učesniku po povratku pametnog telefona Samsung Galaxy S23 Ultra ili Galaxy Z Flip5 preklopnog pametnog telefona i Samsung Galaxy Watch6 pametnog sata, neoštećenog u originalnoj ambalaži i sa svim popratnim delovima koji su bili prisutni u trenutku predaje uređaja Učesniku. Svaki Učesnik mora biti registrovan na YOUniversity stranici, prema gore navedenim pravilima učestvovanja.

U slučaju da pojedini odabrani Učesnik Promocije ne izvrši povrat pozajmljenog uređaja koji je predmet ove Promocije, ili vrati oštećeni uređaj, Učesnik Promocije je dužan da nadoknadi Organizatoru odnosno Administratoru štetu.

Član 5. Odabir dobitnika

Odluka o dobitnicima mogućnosti probnog korišćenja uređaja koji su predmet ove Promocije biće donesena od strane Administratora Promocije u skladu s brojem dostupnih uređaja.

Odluka o dobitniku, tj. o izboru prijavljenog Učesnika koji stiče pravo probnog korišćenja uređaja koji su predmet ove Promocije, biće donesena najkasnije u roku od 7 dana od primanja pojedine prijave.

Član 6. Diskvalifikacija

Organizator i izabrani Administrator Promocije su ovlašćeni na temelju diskrecijske procene da u bilo kom trenutku i bez obrazloženja mogu da diskvalifikuju bilo kojeg Učesnika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Srbiji ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Učesnici, prihvatanjem pravila i uslova korišćenja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovu naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom korišćenja uređaja za vreme probnog testiranja istih, Samsung pametnog telefona  Galaxy S23 Ultra ili Galaxy Z Flip5 i Galaxy Watch6.

Učestvovanje je lično. Identiteti stvoreni isključivo radi izmene, falsifikovanja ili manipulacije parametrima relevantnima za nagradni konkurs, kao i neadekvatno učestvovanje u bilo kom drugom obliku, zabranjeni su i neće se prihvatiti.

U slučaju da Učesnik:

 • ne ispunjava ovde navedene uslove i odredbe;
 • nije naveo tačan, ispravan i potpun kontakt broj mobilnog i/ili ostale podatke;
 • nije u stanju da preuzme uređaje kako je ovde navedeno iz nekog razloga,

gubi pravo na testiranje uređaja, te će u prethodno navedenim slučajevima, uređaji biti dodeljeni sledećem Učesniku na listi čekanja, prema kriterijumima navedenim u Pravilima.

Organizator ima pravo uz javno obaveštenje jednostrano otkazati Promociju, u bilo kojoj fazi, ako je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriji Republike Srbije ili delom teritorije, proglašenje vanrednog stanja i druge mere donesene od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju sprovođenje nagradnog konkursa i/ili dodelu i preuzimanje nagrada.

Ako nastane neka od gore navedenih okolnosti, dodeljivanje i distribucija uređaja biće odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, te će Organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida nagradnog konkursa i isporuke nagrada.

Učesnici se prijavom na konkurs odriču bilo kakvih daljih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Član 7. Pravo izmene pravila promocije

Organizator  zadržava pravo da u bilo koje vreme iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovih Pravila uz obavezu da iste javno objavi bez odlaganja. Organizator zadržava pravo da u slučaju isteka zaliha uređaja koji su predmet ove promocije, blagovremeno obustavi ovu Promociju, uz obavezu da obaveštenje o tome javno objavi bez odlaganja.

Član 8. Zaštita ličnih podataka

Učesnici prihvataju aktuelna službena pravila prijavom za učestovanje u nagradnom konkursu.

Rukovalac obrade ličnih podataka učesnika nagradnog konkursa je Samsung Electronics Austria GmbH, Ogranak Beograd (Novi Beograd).

Učestvovanjem u promociji svaki Učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi s tim se obaveštava:

 • lične podatke učesnika nagradnog konkursa za svrhu sprovođenja promocije na području Republike Srbije, ograničavajući obradu isključivo na vremensko razdoblje potrebno za ostvarenje prethodno navedene svrhe, a počevši od dana završetka promocije navedenog u Pravilima, nakon čega će lični podaci biti obrisani.

Učestvovanjem u promociji svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

Administrator i Organizator obrađuju sve lične podatke u skladu sa odredbama Opšteg zakona o zaštiti ličnih podataka.

Dostava podataka od strane učesnika promocije je dobrovoljna, kao i potrebna kako bi Učesnik mogao učestvovati u navedenoj promociji. U slučaju da učesnik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Vođi obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kom trenutku kontaktira Vođu obrade na adresu e-pošte: dataprotection.sead@samsung.com ili pisanim putem na adresu: Samsung Electronics Austria GmbH, Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd),  Omladinskih brigada 90v. Pisanim zahtevom upućenim na adresu Vođe obrade može se zatražiti i korekcija podataka, kao i informacija o upravljanju podacima, a učesnik ima pravo da, u bilo kom trenutku, povuče dozvolu, a da to ne utiče na zakonitost obrade koja se temeljila na dozvoli pre nego što je ona povučena. Učesnici se na kraju mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili merodavnom sudu, ako se ne slažu sa odlukom ili radom Vođe obrade.

Prijavom na Promociju Učesnici su saglasni da Administrator, kao izvršitelj obrade ličnih podataka, te kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, može obrađivati podatke u svrhu sprovođenja promocije.

Nakon 60 dana od dana zadnjeg proglašenja primaoca demo uređaja, Organizator neće primati nikakve pritužbe vezane za promociju.

U Beogradu, 31.08.2023.

Samsung Electronics Austria GmbH

SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH, PODRUŽNICA ZAGREB

PRAVILA O PRIVATNOSTI

Datum stupanja na snagu: Avgust 2023.

Samsung Electronics Austria GmbH i naša povezana lica (u daljem tekstu: „Samsung“, „mi“, „nas“, „naše“) znamo koliko je privatnost važna našem osoblju, dobavljačima, kupcima i drugima sa kojima sarađujemo i težimo jasnosti u vezi sa tim kako prikupljamo, koristimo, obelodanjujemo, prenosimo i pohranjujemo lične podatke.

Ispod slede glavna pitanja obuhvaćena našom Politikom zaštite podataka.

 1. Delokrug i svrha
 2. Odgovornost za usklađenost
 3. Naše obaveze
 4. Definicije
 5. Posebne kategorije ličnih podataka
 6. Deljenje ličnih podataka (uključujući transfere van EE)
 7. Profilisanje i automatsko odlučivanje
 8. Direktni marketing
 9. Čuvanje evidencije
 10. Pojedinačna prava subjekata na koje se odnose podaci
 11. Postupak u slučaju narušavanja sigurnosti podataka
 12. Ažuriranja politike
 13. Korisni podaci za kontakt

Prilog 1: Obaveštenje o privatnosti

 1. Delokrug i svrha

Ova politika definiše pravila zaštite podataka kao i pravnih uslova koji moraju biti zadovoljeni kada je reč o pribavljanju, rukovanju, obradi, čuvanju, prenosu i uništavanju ličnih podataka.

Tipovi informacija kojima ćemo rukovati obuhvataju detalje o trenutnim, prethodnim i potencijalnim članovima osoblja, dobavljačima, kupcima i drugim licima sa kojima komuniciramo. Podaci koji se drže na papiru ili računaru podležu određenim merama pravne zaštite navedenim u Opštoj uredbi o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – „GDPR“) i važećem(im) zakonu(ima) o zaštiti podataka, koji predviđa(ju) ograničenja u vezi sa načinom na koji možemo da koristimo te informacije.

Održavanje najviših standarda u našem rukovanju ličnim podacima predstavlja i kolektivnu i ličnu odgovornost, a ova politika primenjiva je na to kako pribavljamo, koristimo, čuvamo i na druge načine obrađujemo lične podatke koje upotrebljavamo u okviru našeg poslovanja. Ona obuhvata prikaz ključnih obaveza u vezi sa podacima koje se primenjuju na nas kao organizaciju, a koje obuhvataju i očekivanje od Vas da igrate svoju ulogu u vezi sa usklađivanjem.

Ova politika zaštite podataka primenjuje se na svakog zaposlenog kompanije Samsung kao i na drugo osoblje koje pruža usluge kompaniji Samsung (uključujući, ali ne ograničavajući se na izvođače i agencijsko osoblje) (zajednički naziv u daljem tekstu: „članovi osoblja“). Od svih članova osoblja se zahteva da se postaraju da razumeju ovu politiku i da je se pridržavaju u odnosu na bilo koje lične podatke kojima imaju pristup u obavljanju svog posla.

 • Odgovornost za usklađenost

Odgovornost za nadgledanje usklađenosti zaštite podataka, uključujući pridržavanje ove politike je na našem službeniku za zaštitu podataka, čiji podaci za kontakt se mogu naći na kraju ove politike.

Osobe na rukovodećim pozijama odgovorne su za usklađenost zaštite podataka u okviru svojih timova.

Ukoliko smatrate da politika nije ispoštovana kada je reč o Vašim ili ličnim podacima drugih lica, potrebno je da pokrenete to pitanje sa Vašim neposrednim menadžerom ili sa Odeljenjima za ljudske resurse ili pravna pitanja.

 • Naše obaveze

GDPR predviđa kazne u značajnim iznosima protiv organizacija koje krše njegove odredbe. Zavisno od tipa kršenja, organizacijama mogu biti izrečene kazne u vrednosti većoj od 20 miliona evra ili 4% od ukupnog, godišnjeg prometa na globalnom nivou u prethodnoj finansijskoj godini. Ove kazne u visokom iznosu povećavaju izlaganje rizicima u odnosu na usklađenost zaštite podataka.

 • Definicije

Definicije koje slede Vam mogu biti od koristi pri čitanju ove politike:

Podaci o krivičnoj evidenciji su informacije u vezi sa krivičnim prerkršajima i presudama protiv određene osobe.

Rukovaoci podacima (Kontrolori podataka) su lica ili organizacije koji određuju svrhu i način obrade ličnih podataka.  Oni su  odgovorni za uspostavljanje praksi i politika u skladu sa GDPR-om. Mi smo rukovaoci svih ličnih podataka koji se koriste u našem poslovanju. Naši dobavljači, savetnici izvođači takođe mogu biti rukovaoci podataka.

Pojam Subjekti podataka za potrebe ove politike obuhvata sve žive pojedince čije lične podatke čuvamo, što uključuje trenutne, prošle i potencijalne kupce, dobavljače, agente, investitore kao i članove našeg osoblja. Subjekat podataka ne mora biti državljanin Republike Srbije. Svi subjekti podataka imaju određena zakonska prava u odnosu na njihove lične podatke.

Pojam lični podaci označava podatke koji se odnose na živu osobu koja se može identifikovati na osnovu tih podataka (ili na osnovu tih podataka ili drugih informacija koje posedujemo). Lični podaci mogu biti faktički (poput imena, adrese ili datuma rođenja) ili može biti reč o mišljenju (poput ocene učinka). Definicija „ličnih podataka“ koja se koristi u GDPR-u i važećem zakonu o zaštiti podataka je veoma široka i dopušta da veliki opseg ličnih identifikatora bude klasifikovan kao lični podaci. To obuhvata ime, identifikacioni broj i podatke o lokaciji.

Obrada jeste bilo koja aktivnost koja obuhvata upotrebu ličnih podataka. Ona uključuje dobijanje, korišćenje, posmatranje, beleženje ili držanje podataka, ili sprovođenje bilo koje radnje ili grupe radnji uključujući organizovanje, menjanje, povrat, korišćenje, obelodanjivanje, brisanje ili uništavanje podataka. Obrada takođe obuhvata prenos ličnih podataka trećim licima.

Podaci posebne kategorije (prethodno poznati kao osetljivi lični podaci) obuhvataju informacije o rasnom ili etničkom poreklu osobe, njenim političkim mišljenjima, verskim ili sličnim uverenjima, sindikalnom članstvu, fizičkom ili mentalnom zdravlju ili stanju ili seksualnom životu, kao i genetske i biometrijske podatke, kada se koriste za identifikovanje pojedinca.

 • GDPR principi

Bilo koje lice koje obrađuje lične podatke mora postupati u skladu sa primenljivim principima dobre prakse definisanim u GDPR-u, a kojih je Samsung dužan da se pridržava.

 • Lične podatke ćemo obraditi u skladu sa zakonom, pošteno i transparentno (videti odeljak „zakonitost, poštenje i transparentnost“).
 • Prikupljaćemo lične podatke za naznačene, eksplicitne i legitimne svrhe; nećemo ih obrađivati na način koji ne bi bio u skladu sa tim svrhama (videti odeljak „Ograničenje svrhe i minimizovanje podataka“).
 • Obradićemo lične podatke koji su adekvatni, relevantni i ograničeni na ono što je neophodno u vezi sa svrhama obrađivanja (videti odeljak „Ograničenje svrhe i minimizovanje podataka“).
 • Obezbedićemo da lični podaci budu tačni i gde je to neophodno, ažurni; gde su podaci netačni, preduzećemo sve što je potrebno da za njihovo brisanje ili ispravku bez odlaganja uzimajući u obzir svrhe za koje se podaci obrađuju (videti odeljak „Tačnost“).
 • Uzdržaćemo se od čuvanja ličnih podataka u obliku koji dozvoljava identifikaciju pojedinca na kojeg se odnosi u periodu dužem nego što je to potrebno za svrhe radi kojih se obrađuju (videti odeljak „Ograničenje pohranjivanja“).
 • Upotrebićemo odgovarajuće tehničke ili organizacione mere kako bi obezbedili sigurnost ličnih podataka, što će uključivati njihovu zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade ili slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (videti poglavlje „Integritet i poverljivost“).

Slede dodatni podaci o svakom od ovih principa.

 • Zakonitost, poštenje i transparentnost

Važeći zakon(i) o zaštiti podataka ima(ju) za cilj ne da spreči(e) obrađivanje ličnih podataka, već da obezbedi(e) da se to radi pošteno i bez štetnog uticaja na prava subjekta podataka.

Kako bi lični podaci bili obrađeni u skladu sa zakonom, potrebno je da bude ispunjen jedan od zakonskih uslova za obradu. Ovi uslovi obuhvataju sledeće: subjekat podataka mora eksplicitno i slobodnom voljom da pristane na obradu; obrada se zahteva u skladu sa zakonom, obrada je neophodna radi sprovođenja ugovora koji imamo sa subjektom podataka; ili je obrada neophodna radi legitimnih interesa kompanije Samsung ili lica kojem se podaci obelodanjuju (osim ukoliko te interese nadjačavaju interesi ili osnovna prava ili slobode pojedinca). Pre nego što počnemo sa obrađivanjem ličnih podataka (na primer pre nego što prikupimo lične podatke od neke osobe), razmatramo naše podatke za prikupljanje podataka, kao i zašto su nam ti podaci potrebni.  Takođe identifikujemo i pravnu osnovu koja nam omogućava da te informacije dobijemo i obradimo na zakonit način.

Subjektu podataka u skladu sa zakonom moraju biti predočene određene informacije, uključujući (ali ne ograničavajući se na) ko je rukovalac podataka, svrha(e) radi koje(ih) se podaci obrađuju, zakonska osnova za obradu podataka, identititeti svakog lica kojem se podaci mogu otkriti ili preneti, kao i prava subjekta podataka u odnosu na njegove lične podatke. Ove informacije moraju biti pružene kroz odgovarajuća obaveštenja o privatnosti ili obaveštenja o poštenoj obradi podataka.

 • Ograničenje svrhe i minimizovanje podataka

Lični podaci mogu se obrađivati samo za specifične potrebe o kojima je subjekat podataka obavešten prilikom prvog uzimanja podataka, ili za bilo koje druge svrhe izričito dopuštene važećim zakonom(ima) o zaštiti podataka. To znači da se lični podaci ne mogu prikupljati za jednu svrhu, a potom koriititi za drugu. Ukoliko postane neophodno da se promeni svrha radi koje se podaci obrađuju, subjekat podataka će biti obavešten o novoj svrsi pre bilo kakve obrade.

 • Tačnost

Lični podaci moraju biti tačni i ažurni. Informacije koje su pogrešne su netačne i stoga je potrebno preduzeti korake radi provere tačnosti bilo kojih ličnih podataka na mestu njihovog prikupljanja, a to potom naknadno činiti redovno u određenim vremenskim intervalima. Netačni ili zastareli podaci treba da budu uništeni. Kad postanete svesni da su lični podaci koje obrađujemo netačni, morate da obavestite svog mendžera/lice za kontakt za obradu podataka, te da preduzmete potrebne korake za uništavanje izmenu istih, vodeći računa o zahtevima naše politike zadržavanja podataka gde je to potrebno.

 • Ograničenje čuvanja

Lične podatke treba čuvati u formatu koji ne dopušta identifikovanje subjekta podataka duže nego što je to potrebno za svrhe za koje se podaci prikupljaju. To znači da je potrebno da podaci budu uništeni ili izbrisani iz naših sistema kada više nisu potrebni, ili lični podaci treba da budu uređeni od strane istih.

Nakon isteka perioda zadržavanja, osim ukoliko postoji valjan poslovni razlog za zadržavanje i nakon tog perioda (na primer ukoliko je subjekat podataka pokrenuo parnicu protiv nas, a zadržani lični podaci su relevantni za takvu parnicu), zapisi koji sadrže lične podatke biće eliminisani na siguran način i efektivno uništeni.

 • Integritet i poverljivost

Održavanje sigurnosti podataka znači garantovanje poverljivosti, integriteta i dostupnosti ličnih podataka, u skladu sa sledećim definicijama:

 1. Poverljivost znači da podacima mogu da pristupaju samo lica koja su ovlašćena da koriste podatke.
 2. Integritet znači da lični podaci treba da budu tačni i odgovarajući za svrhu za koju se obrađuju kao i pouzdani tokom njihovog životnog veka (t.j. ne mogu ih menjati neovlašćena lica).
 3. Dostupnost znači da ovlašćeni korisnici treba da budu u stanju da pristupe podacima ukoliko su im potrebni za dozvoljene svrhe. Lične podatke je stoga potrebno čuvati na našem centralnom računarskom sistemu umesto na pojedinačnim personalnim računarima.

Sigurnosne procedure obuhvataju:

 1. Kontrole ulaska. Potrebno je izvestiti o svakom stranom licu koje se opazi u oblastima sa kontrolom ulaska.
 2. Obezbeđenje stolova i ormarića koji se zaključavaju. Stolove i ormariće držati zaključanim ukoliko se u njima drže poverljivi podaci bilo koje vrste. (Lične informacije se uvek smatraju poverljivim.)
 3. Metode uništavanja. Papirne dokumente treba iseći. Flopi diskove i CD-ROMove treba fizički uništiti kada više nisu potrebni.
 4. Oprema. Članovi osoblja kompanije Samsung treba da se postaraju da se na pojedinačnim monitorima ne prikazuju poverljivi podaci prolaznicima, kao i da se izloguju iz svog personalnog računara kada je isti bez nadzora.
 • Posebne kategorije ličnih podataka

S vremena na vreme može biti potrebno da obradimo posebne kategorije ličnih podataka.

Posebne kategorije ličnih podataka ćemo obraditi samo kada imamo zakonsku osnovu za obradu ličnih podataka (videti odeljak 5 ove politike) i kada se primenjuje jedan od posebnih uslova za obradu podataka posebne kategorije. Ovi posebni uslovi obuhvataju, ali nisu ograničeni na sledeće slučajeve:

 1. Subjekat podataka je dao izričitu saglasnost.
 2. Obrada je neophodna za potrebe iskorišćavanja prava ili obaveza kompanije Samsung ili subjekta podataka u skladu sa zakonom o radnom odnosu.
 3. Obrada je neophodna radi zaštite vitalnih interesa subjekta podataka, a subjekat podataka fizički nije u stanju da da saglasnost.
 4. Obrada se odnosi na lične podatke koje je subjekat podataka javno obelodanio.
 5. Obrada je neophodna za uspostavljanje, korišćenje ili odbranu zakonitih zahteva.
 6. Obrada je neophodna iz razloga značajnog javnog interesa.
 7. Obrada je neophodna radi ocene radne sposobnosti zaposlenog.

Posebne kategorije ličnih podataka se neće obraditi dok:

 1. Gore pomenuta procena ne bude sprovedena; i
 2. Osoba na koju se odnose lični podaci nije odgovarajuće obaveštena (kroz obaveštenje o privatnosti ili na drugi način) o prirodi obrade, svrhama radi kojih se sprovodi kao i pravnoj osnovi.
 • Deljenje ličnih podataka (uključujući transfere van EEP)

Lični podaci mogu se preneti samo trećim pružaocima usluga koji prihvataju da se pridržavaju zahtevanih politika i procedura kao i bilo kojih relevantnih ugovornih odredbi i koji se slože da primene adekvatne mere, u skladu sa zahtevima.

Lični podaci mogu se deliti sa drugim članom naše grupe (što obuhvata i naša povezana lica, kao i našu krajnju holding kompaniju, zajedno sa njenim ispostavama) ukoliko primalac ima potrebu za informacijama iz razloga povezanih sa poslom, te ukoliko je prenos u skladu sa važećim ograničenjima prekograničnog prenosa podataka (videti ispod).

Zakoni koji se odnose na zaštitu podataka ograničavaju prenos državama van Evropskog ekonomskog prostora (u daljem tekstu: „EEP“) kako bi se osiguralo da se ne ugrozi neophodan nivo zaštite podataka.   Lične podatke koji su nastali u jednoj državi prenosite preko granice kada prenosite, šaljete, pregledate ili pristupate tim podacima u drugu ili u drugoj državi. Potrebno je tražiti posebnu dozvolu od lokalnog odeljenja za pravna pitanja/kancelarije za zaštitu podataka pre prenosa ličnih podataka preko granice kako bi se moglo proveriti da li su zadovoljeni neophodni uslovi.

 • Profilisanje i automatsko odlučivanje

Postoje značajna ograničenja okolnosti pod kojima se mogu doneti automatske odluke o pojedincima (gde se odluka donosi isključivo automatski bez ikakvog učešća ljudi). Ovo je slučaj i kada je reč o profilisanju (to je automatska obrada ličnih podataka radi vrednovanja određenih stvari u vezi sa pojedincima, na primer, da li mu se može svideti određen proizvod).

Ovaj tip donošenja odluka može se primeniti samo gde je to potrebno radi realizacije ugovora, gde je to dozvoljeno zakonom, ili u slučajevima kada pojedinac da svoju izričitu saglasnost. Pored toga, pojedinici imaju pravo na primanje informacija o donošenju odluka, a imaju i određena prava koja im se moraju komunicirati, uključujući pravo da se zahteva ljudska intervencija ili da se ospori odluka, a na snazi su stroga ograničenja u vezi sa upotrebom podataka posebne kategorije za ovu vrstu odlučivanja.

U svakom slučaju, svaka aktivnost profilisanja će se obraditi u punoj saglasnosti sa svakim važećim zakonom.

 • Direktni marketing

Poštujemo stroge zahteve zaštite podataka u vezi sa direktnim marketingom.

 1. Čuvanje evidencije

Važno je da budemo u stanju da pokažemo da se pridržavamo principa obrade podataka.  Gde se to zahteva, vodimo odgovarajuću evidenciju u vezi sa našim rukovanjem ličnim podacima. To konkretno može da obuhvati evidenciju naše zakonske osnove za obradu ličnih podataka, evidenciju  podataka koji se šalju subjektima podataka, kao i evidenciju naše obrade ličnih podataka.

 1. Pojedinačna prava subjekata na koje se odnose podaci

Podaci se moraju obraditi u skladu sa pravima subjekata podataka. Subjekti podataka imaju pravo da:

 1. ukoliko su pristali na obradu podataka, povuku saglasnost za obradu u bilo kom trenutku (a to im mora biti lako isto koliko je bilo i davanje saglasnosti).
 2. im se daju jasne, transparetne i lako razumljive informacije o tome kako se koriste njihovi lični podaci (iz kog razloga dajemo obaveštenje o privatnosti podataka).
 3. zahtevaju pristup bilo kojim podacima koje o njima poseduje rukovalac podataka.
 4. zahtevaju izmenu i ispravku netačnih podataka.
 5. zahtevaju da podaci koje o njima poseduje rukovalac podataka budu obrisani kada se ispune određeni uslovi predviđeni važećim zakonom(ima).
 6. zahtevaju ograničenje obrade kada su ispunjeni određeni uslovi predviđeni važećim zakonom(ima).
 7. zahtevaju upućivanje ličnih podataka drugom rukovaocu kada su ispunjeni određeni uslovi predviđeni važećim zakonom(ima).
 8. podnesu prigovor na obrađivanje ličnih podataka  kada su ispunjeni određeni uslovi predviđeni važećim zakonom(ima).
 9. ne podležu odluci koja je zasnovana samo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, kada ovo sa sobom nosi zakonske ili druge značajne posledice po njih, osim ako su se izričito složili  sa tim, ili gde je to neophodno za sklapanje ili realizaciju ugovora sa njima.
 10. podnesu žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a u vezi sa našom obradom podataka, navodeći detalje koji slede, iako mi podstičemo subjekta podataka da nas obavesti o svim zabrinutostima koje ima, kako bi pokušali da to rešimo.

Kada znate da subjekat podataka želi da iskoristi bilo koje od svojih prava, treba da se obratite Kancelariji za pravna pitanja/za zaštitu ličnih podataka. Postoji mogućnost da će biti potrebno preduzeti odgovarajuće korake radi identifikovanja osobe koja podnosi zahtev.

Formalan zahtev za pristup podacima od strane subjekta podataka (podnosioca zahteva) za informacije koje Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beogradima o njima može biti podnet u pisanoj formi, koristeći Prilog 2 (obrazac zahteva subjekta podataka za pristup podacima). Međutim, zahtevi subjekta podataka za pristup podacima ne moraju biti formalni ili u pisanoj formi (mogu se, npr. podneti preko društvenih medija ili telefonom). Svaki član osoblja koji primi zahtev (bilo da je isti sastavljen upotrebom predviđenog obrasca ili ne) treba isti da momentalno prosledi službeniku za zaštitu podataka i/ili timu za pravna pitanja i usklađenost. Ukoliko imate nedoumicu da li je zahtev podnet, treba da razmotrite okolnosti sa njima.

Službenik za zaštitu podataka će odgovoriti na svaki zahtev u roku od 30 dana po prijemu, uz određene izuzetke (izuzev ako primenjivi zakon ne predviđa kraći rok, u kom slučaju će se primeniti taj kraći rok). Ukoliko Samsung nije u stanju da da tražene lične podatke, razlozi za to će biti u celosti dokumentovani i subjekat podataka će o tome biti obavešten u pisanoj formi. Subjektu podataka će takođe biti dostavljeni detalji relevantnog nadzornog organa kojem se može podneti žalba, kako nalaže(u) važeći zakon(i) o zaštiti podataka.

 1. Postupak u slučaju narušavanja sigurnosti podataka

Narušavanje sigurnosti podataka jeste „narušavanje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili namernog uništavanja, gubitka, izmene, neovlašćenog obelodanjivanja ili druge obrade“. Narušavanje ne znači nužno da su lični podaci eksterno obelodanjeni bez relevantnog ovlašćenja, već može da znači da im je neko pristupio interno bez odgovarajuće dozvole.

Mi imamo obavezu da o određenim narušavanjima sigurnosti podataka obavestimo relevantno regulatorno telo, a u ograničenijim slučajevima, samog subjekta podataka.

 1. Ovlašćenja za pristup podacima

Ovlašćenje za pristup ličnim podacima koje prikuplja i/ili koristi Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd daje se samo sledećim licima:

 • Za lične podatke kupaca prikupljene preko sajtova koji su osnovani za specifične marketinške svrhe:
 • ovlašćenim zakonskim predstavnicima kompanije Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd
 • menadžerima za marketing čije radne obaveze obuhvataju rukovanje ličnim podacima koji se prikupljaju za specifične marketinške svrhe i administratorima zaduženim za sprovođenje marketinške aktivnosti.
 1. Korisni podaci za kontakt

Službu za zaštitu podataka možete kontaktirati na:

Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd Omladinskih brigada 90v, Beograd, Republika Srbija

Email: Molimo da nas kontaktirate slanjem mejla na adresu dataprotection.sead@samsung.com

Lice za zaštitu podataka o ličnosti određeno od strane Poverenika

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd

Tel. +381 11 3408 900

E-mail: lzzpol@poverenik.rs